Hoe worden garantieclaims afgehandeld?

Beixo gelooft in haar producten en zal zich maximaal inzetten om u tevreden te houden. Mocht u toch een claim hebben dan dient u deze aan te melden bij uw dealer. Na het constateren van enig gebrek bent u verplicht om het gebruik van de betreffende fiets onmiddellijk te staken en voorts al het mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

Download hier de volledige garantiebepalingen.

De beixo elektrische vouwfiets en vocht

De componenten van de beixo elektra zijn spatwaterdicht en bestand tegen een flinke regenbui. Echter, stal uw beixo bijvoorkeur in een droge overdekte omgeving. Indien de elektrische fiets altijd buiten staat en/of veel water moet doorstaan, scherm de onderdelen zo goed mogelijk af.

TIP: Gebruik een stuurhoes of een travelbag.

Een display van een E-bike is zo ontworpen dat een flinke regenbui geen invloed heeft. Echter, wanneer het stuur naar beneden is gevouwen zit de display met de onderkant boven. En aangezien hier de kabel naar binnengaat is de display aan de onderkant niet waterdicht.

Vocht- en/of waterschade in de onderdelen zijn uitgesloten van garantie.

Hoe werkt de garantie?

Beixo geeft twee jaar volledige garantie op het frame en op de cardanas. Op de overige onderdelen hanteren wij de standaard fabrieksgarantie. Deze bedraagt één jaar.

Voor de elektrische fietsen gekocht na 1 januari 2016 geldt een garantieperiode van twee jaar op de accu en de overige elektrische onderdelen.

Alleen de eerste eigenaar kan aanspraak maken op garantie. Slijtage en vocht vallen buiten de garantie. De garantie vervalt bij foutieve montage van accessoires, demontage van de cardanas en bij oneigenlijk gebruik zoals stuntrijden. In eerste instantie verwijzen wij u naar uw eigen fietsenmaker. Deze kan 9 van de 10 problemen oplossen.

Omdat beixo gelooft in de geleverde kwaliteit hanteren wij na de standaard garantietermijn een coulanceregeling op basis van afschrijving.

Een vouwfiets is een specifiek product met vouwpunten in het frame. Beixo adviseert haar klanten de vouwfiets jaarlijks te laten checken door een vakman.

Shimano hanteert voor haar artikelen een garantie van twee jaar na aankoop. Het is belangrijk dat er wel juist onderhoud is gepleegd.