Privacy Policy

Urban Bike Concepts bv / beixo, gevestigd aan Kapelweg 2, 3732 GS te De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens middels onze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

www.beixo.com
Kapelweg 2, 3732 GS te De Bilt. 
Tel: 030-21 29 866

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Urban Bike Concepts bv / beixo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • voor- en achternaam; 
  • telefoonnummer; 
  • e-mailadres. 
  • in het geval van een online bestelling: bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Urban Bike Concepts bv / beixo verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Urban Bike Concepts bv / beixo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren; 

  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Urban Bike Concepts bv / beixo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Urban Bike Concepts bv / beixo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Urban Bike Concepts bv / beixo deelt genoemde persoonsgegevens niet met derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Urban Bike Concepts bv / beixo gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Urban Bike Concepts bv / beixo. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Urban Bike Concepts bv / beixo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beixo.com.